Inspectie van uw gebouwen en technische installaties

Met Q3-Facilities zorgt u ervoor dat u aan alle geldende kwaliteitsnormen, eisen en wettelijke verplichtingen voldoet. Q3-Facilities is onafhankelijk en onpartijdig en is daardoor de perfecte partner om uw gebouwen en installaties te inspecteren. Een inspectie kan u helpen om risico's te verkleinen, de kwaliteit te controleren, de kwaliteit te verifiëren en aan wettelijke eisen te voldoen. Q3-Facilities biedt een breed scala aan van toonaangevende inspectiediensten.

1

Voorbereiden op inspectie

Veel inspecties zijn verplicht, andere zijn vrijwillig of op basis van regels die u zelf hebt opgesteld. In het laatste geval bepaalt u wat er geïnspecteerd moet worden. Wij weten hoe de inspectiewereld werkt en kunnen u door het hele proces heen helpen, inclusief de communicatie met andere betrokken partijen, zoals de autoriteiten.

2

De inspectie zelf

Een inspectie vindt meestal op uw locatie plaats. Bijvoorbeeld in de vorm van een visuele inspectie of met behulp van detectietechnologie, zoals bij ultrasone tests. Een inspecteur kan fysiek aanwezig zijn, maar in sommige gevallen kan de inspectie ook op afstand plaatsvinden met behulp van camera's, sensoren, drones of andere automatische instrumenten.

3

Resultaten

Na afloop van de inspectie interpreteren wij de resultaten voor u en overhandigen wij u een uitgebreid inspectierapport.

VRIJBLIJVENDE OFFERTE?