1

Voorbereiden op inspectie

Veel inspecties zijn verplicht, andere zijn vrijwillig of op basis van regels die u zelf hebt opgesteld. In het laatste geval bepaalt u wat er geïnspecteerd moet worden. Wij weten hoe de inspectiewereld werkt en kunnen u door het hele proces heen helpen, inclusief de communicatie met andere betrokken partijen, zoals de autoriteiten.

2

De inspectie zelf

Een inspectie vindt meestal op uw locatie plaats. Bijvoorbeeld in de vorm van een visuele inspectie of met behulp van detectietechnologie, zoals bij ultrasone tests. Een inspecteur kan fysiek aanwezig zijn, maar in sommige gevallen kan de inspectie ook op afstand plaatsvinden met behulp van camera's, sensoren, drones of andere automatische instrumenten.

3

Resultaten

Na afloop van de inspectie interpreteren wij de resultaten voor u en overhandigen wij u een uitgebreid inspectierapport.